Microp Orchids

Virus vrije vermeerdering

Omdat wij staan voor hoge kwaliteit en service worden alvorens begonnen wordt met de vermeerdering de uitgangsmaterialen getest op het Cymbidium Mozaïek Virus (CyMV) en het Odontoglossum Ring Spot Virus (ORSV).

Wanneer er positief getest wordt op één of beide virussen, zal het weefsel niet in productie genomen worden en verwijderd worden uit het laboratorium.

Wij laten uitgangsmateriaal als onderdeel van onze service testen op deze virussen bij Naktuinbouw. Mocht er noodzaak zijn voor testen op andere virussen, omdat u mogelijk andere gewassen in uw kas heeft staan, kunt u dit doorgeven. In dit geval zullen wij de bijkomende kosten moeten doorberekenen, de prijs hiervan is afhankelijk van het soort en het aantal extra testen.